Home » Cursos i Formació ACEFIR

2019: Any Europeu de les Llengües Indígenes

2019: Any Europeu de les Llengües Indígenes

Cercles d’Estudi

-Conversa en Anglès: Grup de conversa en llengua anglesa. Practicar de manera informal i millorar la pronúncia i la fluïdesa.

-Cercle d’estudi d’aprofundiment de la llengua i la literatura catalana.

-Tastets d’informàtica

Organitza ACEFIR. http://cerclesestudieixample.blogspot.com.es

MÒDUL ORAL : Viure i treballar en el país d’acollida

Recurs per a l’aprenentatge del català. Adreçat principalment a totes aquelles persones que volen dedicar una part del seu temps a ensenyar el català de forma oral, primer pas d’un bon aprenentatge.

Cursos i Formació ACEFIR

 

I res. Jornades Europees d’ACEFIR https://aprenentatgeambitlocal.wordpress.com/
II es. Jornades Europees d’ACEFIR http://www.acefir.cat/wp-content/uploads/2009/12/cartell-jornades.pdf
III s. Jornades Europees d’ACEFIR http://llljornadeseuropeesacefir.blogspot.com/
IV s. Jornades Europees d’ACEFIR http://ivjornadeseuropeesacefir.blogspot.com/
ACEFIR Grundtvig Workshop http://acefirgrundtvigworkshop.blogspot.com/
L’acollida sociolingüística de persones nouvingudes http://acollidasociolinguisticacas.blogspot.com/
Mòdul Oral https://sites.google.com/site/talcgi/home
Cercles d’Estudi Eixample http://cerclesestudieixample.blogspot.com/
Dia de l’Aprenent https://diadelaprenent.blogspot.com/
Close
loading...