2017 ANY DE L’EDUCACIÓ D’ADULTS A EUROPA

2017 ANY DE L’EDUCACIÓ D’ADULTS A EUROPA

Dia internacional de l’Alfabetització/ International Literacy Day

8 de Setembre : "L'Alfabetització en un Món Digital"

UNESCO

UNESCO

Manifest per a l’Educació d’Adults en el segle XXI

CONFINTEA VI Mid-Term Review 2017

Living and Learning for a Viable Future: Vision 2030
25-27 October 2017, Suwon/Osan, Republic of Korea

Cercles d’Estudi

-Conversa en Anglès: Grup de conversa en llengua anglesa. Practicar de manera informal i millorar la pronúncia i la fluïdesa.

-Tastets d'informàtica

Organitza ACEFIR.

MÒDUL ORAL : Viure i treballar en el país d’acollida

Recurs per a l’aprenentatge del català. Adreçat principalment a totes aquelles persones que volen dedicar una part del seu temps a ensenyar el català de forma oral, primer pas d’un bon aprenentatge.

ACEFIR host the EAEA General Assembly and Annual Conference that will be held in Girona (Spain) on 27 and 28 june.

The two-day event will also include the Grundtvig Award ceremony.

____________________________

Girona celebrates Europe’s Day with the presentation of the seminar Gundtvig

ACEFIR has celebrated the Europe’s Day with a great ceremony in the city of Girona that has counted with the presence of several public figures and a large number of attendees from all over Europe. From ACEFIR it has been the opportunity to present Grundtvig Seminar and continue working with our commitment to adult education. The seminar sessions were held at the Hotel Entititats of Girona.

Close
loading...